Studenci Filologii Germańskiej w Dąbrówce

9 stycznia gościliśmy w murach naszej szkoły jedenastu studentów germanistyki oraz ich opiekuna, panią dr Renatę Rybarczyk, którzy na prośbę Dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza hospitowali zajęcia języka niemieckiego. W ramach przygotowania do wykonywania w przyszłości zawodu nauczyciela nasi goście obserwowali lekcje klasy dwujęzycznej 1E oraz klasy wstępnej.