Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 roku – 31 sierpnia 2020 roku

I semestr od 2 września 2019 roku do 24 stycznia 2020 roku.
1 Zajęcia dydaktyczne: od 2 września 2019 roku do 24 stycznia 2020 roku.
2 Dzień Edukacji Narodowej: poniedziałek 14 października 2019 roku.
3 Święto patrona szkoły: wtorek 12 listopada 2019 roku
4 Informacje o zagrożeniu – ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie do piątku 20 grudnia 2019 roku. W przypadku zakończenia zajęć w pierwszym semestrze (ocena końcowa), przewidywane oceny z danego przedmiotu.
5 Wigilie klasowe 20 grudnia 2019 roku.
6 Zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7 Wystawienie ocen śródrocznych do piątku 24 stycznia 2020 roku.
8 Pisemny egzamin DSD II 27 listopada 2019 roku, ustny od 2 do 6 grudnia 2019 roku.
9 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej: wtorek 11 lutego 2020 roku.
10 Rada analityczna: wtorek 3 marca 2020 roku.

II semestr
dla klas I i II LO od 27 stycznia 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku.
1 Zajęcia dydaktyczne: od 10 lutego 2020 do 26 czerwca 2020 roku.
2 Ferie zimowe: od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku.
3 Wiosenna przerwa świąteczna: od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 roku.
4 Informacje o przewidywanych ocenach rocznych oraz o zagrożeniu – ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie do piątku 22 maja 2020 roku.
5 Ustalenie ocen rocznych do piątku 19 czerwca 2020 roku.
6 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej: wtorek 23 czerwca 2020 roku.
7 Zakończenie roku szkolnego: piątek 26 czerwca 2020 roku.
8 Rada analityczna: piątek 28 sierpnia 2020 roku.

Dla klas III LO od 27 stycznia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku.
1 Zajęcia dydaktyczne: od 10 lutego do 24 kwietnia 2020 roku.
2 Ferie zimowe: od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku.
3 Wiosenna przerwa świąteczna: od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 roku.
4 Informacje o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniu – ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie do piątku 20 marca 2020 roku.
5 Ustalenie ocen rocznych do piątku 17 kwietnia 2020 roku.
6 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej: wtorek 21 kwietnia 2020 roku
7 Zakończenie roku szkolnego: piątek 24 kwietnia 2020 roku.
8 Egzaminy maturalne od 4 do 22 maja 2020 roku.