Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

  • Przewodnicząca – Karina Knaur-Skowronek klasa 3E
  • Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Nowak-Jakubowska klasa 1B
  • Sekretarz/Skarbnik – Anita Dałkowska-Pogorzelczyk klasa 2GA

komisja rewizyjna:

  • Monika Piechota klasa 1GA
  • Anna Gajda-Paradowska klasa 1D

Konto Rady Rodziców: 87 1320 1016 2170 8435 2000 0001