Historia Szkoły

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu kontynuuje tradycje pierwszej poznańskiej uczelni żeńskiej, powołanej do życia 13 stycznia 1830 roku jako fundacja Księżnej Ludwiki Radziwiłłowej. Po odzyskaniu niepodległości Prowincjonalne Kolegium Szkolne 1 maja 1919 roku zatwierdziło dla szkoły nazwę, która brzmiała:
„Państwowa Uczelnia Żeńska im. Dąbrówki w Poznaniu”.

Zmiana patronki szkoły, która do tej pory nosiła imię swojej założycielki, związana była z nową sytuacją jaka wytworzyła się po I Wojnie Światowej. Dąbrówkę wiązano z powstaniem państwa polskiego, z jego chlubnymi początkami. W sytuacji odradzania się państwowości polskiej, po 123 latach niewoli postać żony Mieszka I była niczym symboliczna klamra spinająca oba wydarzenia.

Przez 170 lat istnienia szkoły, wiele pokoleń uczennic i uczniów „Dąbrówki” udowodniło, iż kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego.


Przekształcenia szkoły

FUNDACJA Ks. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ
„Luisenstiftung”
tzw. SZKOŁA LUDWIKI – „Luisenschulle”
1829 – 1837

KRÓLEWSKA SZKOŁA LUDWIKI
„Königliche Luisenschull”
1837 – 1919
W 1873 Szkoła stała się w pełni instytucją państwową

PAŃSTWOWA UCZELNIA ŻEŃSKA
im. DĄBRÓWKI
1919 – 1935

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM i LICEUM
im. DĄBRÓWKI
1935 – 1939

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM i LICEUM ŻEŃSKIE
im. DĄBRÓWKI
1945 – 1950

LICEUM OGÓLOKSZTAŁCĄCE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
NR VII
1950 – 1956

VII LICEUM OGÓLOKSZTAŁCĄCE
im. DĄBRÓWKI
1956 – 2001

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. DĄBRÓWKI
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
od 2001 r.


Dyrektorzy

Johan Gottlob Freidrich 1830-1835
Karol Wilhelm Barth 1835-1877
Edward Baldamus 1877-1908
Doblin 1909-1911
Gall 1912-1914
Güldner 1914-1919
Maria Swinarska 1919-1933
Irena Lipska 1933-1934
Cecylia Świderkówna 1934-1939
Janina Kamińska 1945-1948
Maria Iwanicka 1948-1950
Irena Czajkowska 1950-1962
Ludmiła Świniarska 1962-1969
Zofia Dąbek 1969-1991
Elżbieta Stryjakowska 1991-2007
Paweł Kozłowski od 2007


Siedziby Szkoły