Harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami

Formy kontaktu Rodziców z Nauczycielami:

  1. zebrania (harmonogram);
  2. konsultacje rodziców z nauczycielami (harmonogram);
  3. e-dziennik (na bieżąco).

I semestr

Rodzaj spotkań Terminy Godziny
Zebrania dla klas III LO

Zebrania dla klas II LO

10.09.2019 18:00 świetlica

18:00 sala

Zabrania dla klas I LO po szkole podstawowej 17.09.2019 17:30 świetlica
Zebrania dla klas I LO po gimnazjum 17.09.2019 18:15 świetlica
Konsultacje dla klas LO 22.10.2019 od 17:30 do 19:00
Konsultacje dla klas LO 10.12.2019 od 17:30 do 19:00

UWAGA: 10 i 17 września 2019 r. spotkania rodziców uczniów klas III LO, oraz I LO z dyrektorem szkoły rozpoczną się w świetlicy, a następnie z wychowawcami w salach.

II semestr

Rodzaj spotkań Terminy Godziny
Zebrania dla klas I LO 18.02.2020 17:30
Zebrania dla klas II i III LO 18.02.2020 18:30
Konsultacje dla klas LO 31.03.2020 od 17:30 do 19:00
Konsultacje dla klas LO 02.06.2020 od 17:30 do 19:00