Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Z okazji 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przedstawiciele VII LO uczestniczyli w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu z udziałem przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych.

Odczytane zostały listy od prezydenta RP, premiera i wicemarszałka Sejmu. Gospodarz uroczystości, marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, w swoim przemówieniu podkreślił ważną rolę wielkopolskich kobiet nie tylko podczas powstania, lecz i w poprzedzających je dziesięcioleciach „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. [JKB]