Maraton Pisania Listów z Amnesty International

Światowa akcja pisania listów prowadzona przez Amnesty International opiera się na założeniu, że poszanowanie praw człowieka jest sprawą całej wspólnoty międzynarodowej. Dlatego w bieżącym roku również w Dąbrówce od 9 do 13 grudnia piszemy tradycyjne listy i elektroniczne w obronie osób walczących o respektowanie praw człowieka przez władze poszczególnych krajów oraz w obronie tych, którym odmówiono ich praw. [RKA]