Rekrutacja 2019/2020. Klasa wstępna z językiem niemieckim dla absolwentów szkół podstawowych

Jeśli myślisz o:
– podjęciu studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych,
– zwiększeniu swoich szans na zatrudnienie i wyższe wynagrodzenie,
– konkurencyjności na rynku pracy.

Od września 2019 roku „Dąbrówka” wraca do swojej długoletniej tradycji tzw. klasy wstępnej z językiem niemieckim.

Ramowy plan nauczania w klasie wstępnej przewiduje 18 godzin języka niemieckiego w tygodniu, a dodatkowo zajęcia języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego. Po klasie wstępnej będziesz przygotowany do nauki w czteroletnim oddziale dwujęzycznym w VII Liceum Ogólnokształcącym. Nauczanie przynajmniej dwóch przedmiotów spośród matematyki, fizyki, historii i geografii, prowadzone jest w języku polskim oraz języku niemieckim.

Duża liczba godzin języka niemieckiego w klasie dwujęzycznej oraz udział w ciekawych projektach i wymianach ze szkołami partnerskimi, współpraca z uczelniami wyższymi zarówno w Polsce, jak i w Niemczech pozwala naszym uczniom osiągnąć ostatecznie poziom C1. Uwieńczeniem nauki w klasie dwujęzycznej jest egzamin Deutsches Sprachdiplom Stufe II (umożliwiający studiowanie na niemieckojęzycznych uczelniach bez dodatkowego egzaminu językowego) oraz matura dwujęzyczna.

Do klasy wstępnej będą przyjmowani absolwenci szkół podstawowych, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Aby zostać uczniem klasy wstępnej należy:

  • uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  • przedstawić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • znaleźć się wśród 28 kandydatów z najlepszymi wynikami.

Tylko trzy licea w Poznaniu umożliwiają naukę w klasach wstępnych:
VII LO im. Dąbrówki – z językiem niemieckim,
I LO im. Karola Marcinkowskiego – z językiem francuskim,
XVII LO w ZSO nr 4 im. ks. prof. J. Tischnera – z językiem hiszpańskim.

Więcej o propozycji klas w VII LO na rok szkolny 2019/2020:
http://new.dabrowka.poznan.pl/rekrutacja-lo/